NEW RELEASES

Perfect World 10

  • Authors: Rie Aruga
  • Format: 11,3x17,6cm
  • Pages: 168
  • Price: 35,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-22238-0
  • Briefly introduced:

    Câu chuyện tình đầy tính nhân văn giữa anh kiến trúc sư khuyết tật và cô họa sĩ thiết kế trẻ.