BÉ HỌC LỄ GIÁO - TẬP 26: BUBU BỊ CẢM

  • Authors: Nhiều tác giả
  • Format: 18,5x18,5cm
  • Pages: 16
  • Price: 15,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-22086-7
  • Briefly introduced:

    Bubu muốn tắm mưa nhưng không được mẹ đồng ý. Nhân lúc mẹ không chú ý, Bubu lén chạy ra ngoài chơi và bị cảm. Tập sách mỏng với nội dung giáo dục nhẹ nhàng, được minh họa bằng hình ảnh phong phú, vui tươi giúp các em thiếu nhi dễ đọc, dễ hiểu.