NEW RELEASES

NHỮNG NGƯỜI HÀNG XÓM (bản đặc biệt)

  • Authors: Nguyễn Nhật Ánh
  • Format: 13x20cm
  • Pages: 232
  • Price: 200,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-21567-2
  • Briefly introduced:

    Cuộc sống tại một thị trấn nhỏ của những con người lao động bình thường đầy những bất ngờ trong yêu thương, ấm áp