NEW RELEASES

Fumatsu no anata e 9

  • Authors: Yoshitoki Oima
  • Translator: Cát Tường
  • Format: 11.3x17.6cm
  • Pages: 186
  • Price: 30,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-21148-3
  • Briefly introduced:

    Một "thực thể" bất tử được gửi đến trái đất, có thể bắt chước hình dạng của mọi sinh vật đã chết. Thế rồi, trong khi lần mò tìm hiểu mọi thứ xung quanh mình, "nó" tìm thấy một cậu bé... Điều gì sẽ xảy đến với "nó", "nó" sẽ đối mặt với những trải nghiệm gì, khi mà cuộc đời của "nó" kéo dài vĩnh viễn.