BESTSELLERS

RICH DAD'S PROPHECY

  • Authors: Robert T. Kiyosaki
  • Translator: Thiên Kim
  • Format: 13x20.5cm
  • Pages: 460
  • Price: 160,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-19925-5
  • Briefly introduced:

    Lời tiên tri của người cha giàu sẽ dạy bạn những kỹ năng tài chính cần thiết để chuẩn bị cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra; cách thức để tồn tại trong những lúc khủng hoảng - và khám phá ra những đầu tư yêu thích nhất của người cha giàu.