BESTSELLERS

Rich dad's increase your financial IQ

  • Authors: Robert T.Kiyosaki
  • Translator: Lâm Vũ Gia Minh
  • Format: 13x20.5cm
  • Pages: 328
  • Price: 115,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-19926-2
  • Briefly introduced:

    Nâng cao chỉ số IQ tài chính giúp bạn thông minh hơn về tài chính để có thể xử lý những thông tin tài chính của riêng mình và tự mình nghiệm ra con đường để đạt đến sự tự do về tài chính. Quan trọng hơn là qua những điều tác giả trình bày trong cuốn sách sẽ giúp bạn tăng cường chí số IQ tài chính để trở nên giàu có.