Rich dad poor dad for teens - The secrets about money - that you don't learn in school

  • Authors: Robert T. Kiyosaki – Sharon L. Lechter
  • Translator: Tuyết Anh
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 136
  • Price: 60,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-19922-4
  • Briefly introduced:

    Đây là quyển thứ 9 trong bộ sách DẠY CON LÀM GIÀU và là quyển sách mới nhất của Robert T.Kiyosaki trong loạt sách về tài chính và đầu tư bán chạy nhất của ông. Quyển sách không chỉ chia sẻ câu chuyện riêng tư tuyệt vời của tác giả, mà còn chỉ cho bạn cách đưa ra những chọn lựa trong cuộc sống hiện tại của bạn - những chọn lựa để giàu có.