THE BUSINESS SCHOOL FOR PEOPLE WHO LIKE HELPING PEOPLE

  • Authors: Robert T. Kiyosaki – Sharon L. Lechter
  • Translator: Nguyễn Thị Kim Linh
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 228
  • Price: 80,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-19924-8
  • Briefly introduced:

    Ở quyển sách này, tác giả tập trung giải thích và mở rộng những giá trị bí ẩn của hình thức kinh doanh tiếp thị qua mạng, và kinh doanh hàng đa cấp. Theo tác giả, đây là hình thức kinh doanh sáng tạo, phù hợp với tất cả những ai mong muốn trở thành người giàu có.