TẠP BÚT NĂM ẤT HỢI 1995: di cảo

  • Authors: vương Hồng Sến
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 328
  • Price: 220,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-20232-0
  • Briefly introduced:

     

    Tạp bút năm Ất- hợi 1995 là nỗ lực còn lại mà học giả Vương Hồng Sển dành cho cuộc đời. Sau khi viết xong tác phẩm này, ông cũng lìa bỏ trần gian. Không chỉ có những bài tùy bút hấp dẫn về con người và vùng đất Nam bộ, những lá thơ ông viết cho người thân, bạn hữu sẽ là một phần đặc biệt của tác phẩm này - chúng tiết lộ cho ta biết những gì ông trải qua lúc đó: mối trăn trở tuổi gia, sức khỏe, biến cố gia đạo, nghị lực và sự bền bỉ của ông trước sóng gió cuộc đời.