BESTSELLERS

ÚT QUYÊN VÀ TÔI

  • Authors: Nguyễn Nhật Ánh
  • Format: 13x20cm
  • Pages: 128
  • Price: 85,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-21841-3
  • Briefly introduced:

    Tập truyện ngắn với 12 câu chuyện là 12 niềm vui, 12 kỉ niệm dễ thương, 12 bài học giản dị mà sâu sắc… Gặp trong tập truyện này những hình ảnh rất dễ thương, những lời thoại rất học trò…