BÉ HỌC LỄ GIÁO - Tập 60: BUBU ĐỘI MŨ BẢO HIỂM

  • Authors: Nhiều tác giả
  • Format: 18.5x18.5cm
  • Pages: 16
  • Weight: 37gram
  • Price: 15,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-20131-6
  • Briefly introduced:

    Qua truyện BuBu đội nón bảo hiểm giúp các bé hiểu được để an toàn khi tham gia giao thông các bé phải đội nón bảo hiểm vừa với đầu của mình.