NEW RELEASES

SOMSOKHA HẠNH PHÚC

 • Authors: Trương Chính Tâm
 • Format: 13x20.5cm
 • Pages: 136
 • Price: 120,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-18987-4
 • Briefly introduced:

  Đây là tập thơ về Campuchia của tác giả Trương Chánh Tâm (Trương Minh Nhựt- Ba Vũ). Tác giả từng hoạt động Cách mạng tại Campuchia từ những năm 1970,  được cử sang làm chuyên gia giúp bạn tại thủ đô Phnom Pênh từ năm 1985 đến 1988, hiện là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hồ Chí Minh kiêm Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Trung ương.
  Các bài trong tập thơ Somsokha hạnh phúc mang đậm tình hữu nghị Việt Nam _ Campuchia , được chia thành từng chương:
  Chương 1: Thành phố ơi, em là hậu phương của Mặt trận Tây Nam.
  Chương 2: Chuyến hành quân biên giới
  Chương 3: Somsokha hạnh phúc.
  Chương 4: Chiếc lá vẫn còn xanh
  Sau mỗi bài thơ trong tập thơ,  tác giả đều ghi lại Nhật ký là những mẫu chuyện để độc giả hiểu thêm về bài thơ.