HORRIBLE HISTORIES - VIKING HUNG BẠO

  • Authors: Terry Deary
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 130
  • Price: 45,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-18247-9
  • Briefly introduced:

    Nằm trong tủ sách Horrible Science, cuốn sách này giới thiệu với các em về người Viking - một tộc người cổ Bắc Âu. Qua cuốn sách các em sẽ dược biết về các phong tục của người Viking, cách ăn, cách sống và cả cách chết của họ.