NEW RELEASES

BIRDS

  • Authors: Bum - Xu
  • Format: 19x19cm
  • Pages: 16
  • Price: 10,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Từ một từ trong tiếng Anh, bạn đọc có thể phát triển thành hình vẽ ngộ nghĩnh. Chẳng hạn, với từ swan, ta có thể vẽ thành một cô thiên nga điệu đàng, với từ dove, ta có thể vẽ một chú bồ câu đang tung cánh... Cứ thế, bạn đọc nhỏ có thể ghi nhớ một số từ về loài chim như owl, duck, chicken, swan, dove, ostrich, parrot.
    Sách giúp các em từ 6 đến 9 tuổi vừa luyện tay vẽ vừa nhớ từ vựng và vận dụng một cách tự nhiên.