KHÔNG AI QUA SÔNG

 • Authors: Nguyễn Ngọc Tư
 • Format: 13x20cm
 • Pages: 170
 • Price: 80,000 VNĐ
 • Briefly introduced:

  Viết về người nông dân miền Tây Nam Bộ. Các truyện ngắn trong tập:

  -          Đất

  -          Không ai qua sông

  -           Đi thật xa mới tới nhà bạn cũ

  -           Vực không đáy

  -           Mưa mây

  -           Dây diều

  -           Nhổ quán

  -           Giữa mùa Chán Chết

  -           Nút áo