KINH HOÀNG LÚC NỬA ĐÊM 16 - BẠN HỌC MA CÀ RỒNG; TRƯỜNG DẠY NHẠC ĐIÊN LOẠN

 • Authors: James Lee
 • Format: 13x19cm
 • Pages: 148
 • Price: 27,000 VNĐ
 • Briefly introduced:

  Câu chuyện thứ nhất: Khi trông thấy răng nanh của cô bạn học mới đến có tên Vivian, Ranice và đám bạn sợ gần chết. Các cháu sẽ cắn móng tay suốt khi đọc BẠN HỌC MA CÀ RỒNG.

  Câu chuyện thứ hai: Fabian Tan và Kalya Kee ghi danh vào TRƯỜNG DẠY NHẠC ĐIÊN LOẠN và bị cô Trazom độc ác dạy đàn trong nỗi kinh hoàng và hoảng sợ.

  Tắt đèn đi, chuẩn bị mà sợ… Trong KINH HOÀNG LÚC NỬA ĐÊM tập kế tiếp

  BẠN BÈ BIẾN MẤT HẾT!

  CÁI GỐI PHUN NHỚT