NEW RELEASES

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO ĐỜI - LIA THIA CON

  • Authors: Nguyễn Tấn Thanh Trúc viết; Minh Đức vẽ
  • Format: 25x25cm
  • Pages: 36
  • Price: 40,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-17581-5
  • Briefly introduced:

    Chú cá lia thia nhỏ nhất đàn đã quá tự tin ỷ lại vào trí thông minh của mình mà không thèm học các kỹ năng cơ bản mà cha mẹ đã dạy cho cả đàn dẫn đến chú suýt phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. May sao các anh chị của Lia Thia Con đã kịp thời cứu em mình. Câu chuyện có ý nghĩa giáo dục trẻ phải siêng năng học hỏi kiến thức, kỹ năng sống cùng cách ứng xử để có đủ hành trang vào đời.