NEW RELEASES

TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT - MĂNG VÀ BẮP

  • Authors: Nguyễn Tấn Thanh Trúc viết; Minh Đức vẽ
  • Format: 25x25cm
  • Pages: 36
  • Price: 40,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-17584-6
  • Briefly introduced:

    Tôn trọng sự khác biệt của mọi người xung quanh mình, để nhận được sự tôn trọng của người khác. Dù khác biệt, chúng ta vẫn có thể kết bạn vui vẻ. Như câu chuyện đi tìm câu tình bạn giữa Măng và Bắp. Câu chuyện Măng và Bắp có ý nghĩa giáo dục cho các em phải biết tôn trọng những sự khác biệt trong hình dáng, tính cách cũng như những khả năng của những người xung quanh.