NEW RELEASES

ASSASSINATION CLASSROOM 18 - THỜI GIAN ĐẾN TRƯỜNG

  • Authors: Yusei Matsui
  • Format: 11.3x17.6cm
  • Pages: 184
  • Price: 22,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-16982-1
  • Briefly introduced:

    Một sinh vật đặc biệt mang hình dáng bạch tuộc tuyên bố sẽ phá hủy Trái Đất, nhưng chẳng hiểu sao lại cho nhân loại một cơ hội. Đó là yêu cầu được dạy một lớp học siêu quậy, và tạo mọi điều kiện cho bọn học trò... ám sát mình!?