CÁO GIÀ GÁI GIÀ VÀ TIỂU THUYẾT DIỄM TÌNH

  • Authors: Dương Thụy
  • Format: 13x19cm
  • Pages: 164
  • Price: 30,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    ... Truyện dẫn dắt người đọc vào một cao trào khá nóng với nào “gái vũ trường”, “tình dục học” và “những dụng cụ cao su mềm có gai”. Thế nhưng, kết cuộc lại khá “diễm tình”, thật bất ngờ. Tác giả “nghịch ngợm” mà vẫn “hồn hậu”, một cách “nghịch hiền” của người miền Nam. Với những chi tiết thú vị thế, tôi đọc cả tập truyện của cùng một tác giả mà không thấy chán.