CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT - VOI CON LƯỜI BIẾNG

  • Authors: Tú Quỳnh minh họa
  • Format: 18.5x18.5cm
  • Pages: 16
  • Price: 5,500 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Với nội dung sinh động cùng hình vẽ minh họa màu được thể hiện ở nhiều chủ đề khác nhau: Gia đình, Nghề nghiệp, Hiện tượng thiên nhiên, Giao thông, Động vật… giúp các bé có những hiểu biết đầu tiên về gia đình và quan hệ gia đình, luật lệ giao thông và các loài vật… Bộ sách phù hợp với các bé ở tuổi mẫu giáo.