CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - CHÚ ẾCH THÔNG MINH

  • Authors: Thanh Loan
  • Format: 18.5x18.5cm
  • Pages: 16
  • Price: 5,500 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Chuyện kể theo chủ đề với nội dung sinh động cùng hình vẽ minh họa màu được thể hiện ở nhiều chủ đề khác nhau: Gia đình, Hiện tượng thiên nhiên, Giao thông… giúp các bé có những hiểu biết đầu tiên về gia đình và quan hệ gia đình, luật lệ giao thông… Bộ sách phù hợp với các bé ở tuổi mẫu giáo.