Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Tuyển dịch giả cho quyển sách "Let the Great World Spin"
Update Date: 12/30/2010

Nếu bạn là người yêu văn học, có kiến thức xã hội rộng, giỏi ngôn ngữ Việt-Anh, hãy tham gia tuyển chọn để trở thành cộng tác viên dịch cho quyển tiểu thuyết Let the Great World Spin (tác giả Colum McCain, New York Times bestseller, National Book Award winner).

Vui lòng dịch thử 6 trang sách đính kèm và gửi file bản dịch (định dạng MS Word) tới biên tập viên Nam An, e-mail: naman72@gmail.com, chậm nhất là vào ngày 15/01/2011.
 
Lưu ý: Nhà xuất bản Trẻ sẽ chỉ sử dụng và trả nhuận bút cho bản dịch thử được chọn (sẽ tính chung trong tổng nhuận bút của cả quyển sách); dịch giả được chọn sẽ được thông báo trước ngày 31/01/2011. Nhà xuất bản không có trách nhiệm trả lời và trả nhuận bút cho các bản dịch thử khác.
 
 
NXB Trẻ mong nhận được sự cộng tác của bạn.
 
NXB Trẻ
Other News