Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN DỊCH
Update Date: 05/31/2019

Nhà xuất bản Trẻ cần tuyển dịch giả cho sách AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order của tác giả Kai-Fu Lee. 

✔️ Yêu cầu: 
- Có kiến thức nền về khoa học-công nghệ và quan hệ quốc tế, am hiểu kinh tế thế giới; 
- Giỏi tiếng Việt và tiếng Anh, ưu tiên có kinh nghiệm dịch thuật; 
- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc đúng hạn 
**Nếu đạt yêu cầu sẽ được mời cộng tác và trả thù lao theo sản phẩm.

✔️ Xin mời các bạn có quan tâm tải đoạn trích tại link: https://bit.ly/2MiCoYU
Và gửi thông tin bản thân kèm bản dịch thử về e-mail: tuanviet@nxbtre.com.vn trước ngày 15/6/2019.

✔️Kết quả sẽ được thông báo trên trang web Nhà xuất bản Trẻ trước ngày 15/7/2019. Nhà xuất bản không chịu trách nhiệm trả lời riêng và trả nhuận bút cho những bài dịch thử không được chọn.