Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CUỘC TUYỂN CHỌN DỊCH GIẢ CHO TIỂU THUYẾT "LET THE GREAT WORLD SPIN"
Update Date: 02/11/2011

Cuộc tuyển chọn dịch giả cho tiểu thuyết "Let the Great World Spin" được thông báo trên trang web của Nhà xuất bản Trẻ vào ngày 31/12/2010, hướng tới đối tượng là các dịch giả- độc giả quan tâm đến sách của Nhà xuất bản Trẻ. Qua 2 tuần nhận bài, cuộc tuyển chọn đã nhận được 7 bản dịch thử của 7 dịch giả nữ.

Hội đồng xét tuyển gồm 3 thành viên là các biên tập viên của Nhà xuất bản, mỗi người có một phương pháp đánh giá riêng nhưng kết quả khá tương đồng. Kết quả cuối cùng:
 
- Bạn NGUYỄN THỊ THU THỦY được mời dịch tác phẩm;
- Bạn LÊ VIỆT HÀ được lưu danh sách để mời dịch tác phẩm khác
 
Hội đồng xét tuyển đã thông báo kết quả đến từng dịch giả vào ngày 31/01/2011, kèm theo phần đánh giá, góp ý các mặt mạnh, yếu của từng người.
 
Nhà xuất bản Trẻ xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm đến cuộc tuyển chọn và tham gia dịch thử. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều bài dịch thử trong những lần tuyển chọn tiếp theo.
 
Bản dịch của bạn Nguyễn Thị Thu Thủy sẽ được trích đăng vào các bản tin sau.
 
NXB Trẻ
Other News