Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Thông báo lại về việc xử lý Brisingr- Hỏa Kiếm
Update Date: 11/28/2008

Vào tháng 11 năm 2008, Nhà xuất bản Trẻ có phát hành tựa sách Brisingr - Hoả kiếm tập 1 với giá bìa 70.000 đồng/quyển.

Sau khi phát hành, Nhà xuất bản Trẻ phát hiện sách bị thiếu 3 chương "Mercy, Dragon rider", "Shadow of the past", "Admid the restless crowd" so với bản gốc.

 

Đây là thiếu sót đáng tiếc của Nhà xuất bản Trẻ. Chúng tôi thành thật xin lỗi quý Công ty, các đại lý cũng như với bạn đọc cả nước đã mua Brisingr - Hoả kiếm tập 1 của Nhà xuất bản Trẻ trong thời gian qua.

 

Chúng tôi quyết định thu hồi lại tựa sách nói trên và vào ngày 9/12/2008 sẽ có bản in mới Brisingr - Hoả kiếm tập 1 đầy đủ.
 
Kính đề nghị quý Công ty hết sức thông cảm và hợp tác cùng Nhà xuất bản Trẻ để giúp thông báo đến bạn đọc nào đã mua Brisingr - Hoả kiếm tập 1  được đổi lại bản in mới kể từ 9/12/2008, và chuyển giúp số sách bị lỗi đã thu hồi về Nhà xuất bản Trẻ trước ngày 31/12/2008.
 
Xin cảm ơn và rất mong được lượng thứ.
 
Nhà xuất bản Trẻ

 

Other News