Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Sinh học phân tử của tế bào
Update Date: 08/06/2010

TS Nguyễn Xuân Hưng (28 tuổi, nhận học bổng tiến sĩ tại Đức, hiện công tác tại viện Khoa học và công nghệ Việt Nam) và ThS Nguyễn Ngọc Lương (33 tuổi, từng có quá trình nghiên cứu tại Úc, Hàn Quốc) cùng dịch và cho ra mắt cuốn Cơ sở hoá học và phân tử của nhóm giáo sư uy tín của Hoa Kỳ: Lodish, Berk, Kaiser, Matsudaira, Krieger, Scott, Bretscher, Ploegh.

Đây là tập 1 trong bộ Sinh học phân tử gồm năm tập được xem là nền tảng cơ bản của sinh học hiện đại với phương pháp nghiên cứu thực nghiệm cụ thể kết hợp với phương pháp luận về tế bào học. Bố cục cuốn sách trình bày hợp lý, có nhiều hình ảnh, bảng chú dẫn và chú giải thuật ngữ chuyên môn, dễ tra cứu. Sách được tái bản sáu lần tại Mỹ và được dịch ra bảy thứ tiếng. Bộ sách này được giới thiệu tại Việt Nam như một nỗ lực hạn chế sự thiếu vắng sách chuyên ngành sinh học hiện đại.

Đặc biệt, vì sách in màu, giá bìa có thể bị đội lên cao, nên hai dịch giả Nguyễn Xuân Hưng và Nguyễn Ngọc Lương đã tài trợ phần nhuận bút của mình để hỗ trợ giảm giá sách cho bạn đọc trong bối cảnh giá sách đang đồng loạt tăng cao.

(Sinh học phân tử của tế bào; tập 1: Cơ sở hoá học và phân tử, NXB Trẻ, 2010, 87.000 đồng)
 
N.V.N
(Nguồn: Sài Gòn Tiếp Thị)
Other News