Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Sách mới: 6 thói quen của một nhà quản lý thành công
Update Date: 11/30/2007

 
“Một quyển sách tuyệt vời dành cho những nhà quản lý. Dễ hiểu, chính xác, và đầy những kiến thức hữu dụng về khía cạnh con người trong quản lý.”
- Mike Wilk, Partner and Practice Leader, Ernst & Young
 
 

“Quyển sách cung cấp một mô hình huấn luyện tuyệt vời mà bất cứ nhà quản lý nào cũng có thể tiếp cận và áp dụng dễ dàng.”

- Raymond G. Steitz of Global Human Resources, Warner Chilcott Laboratories

Quản lý con người có thể là một phần công việc thú vị nhất của một nhà quản lý. Vậy phẩm chất nào được đánh giá cao nhất ở các nhà quản lý và nhà lãnh đạo?

 

Trong Sáu thói quen của một nhà quản lý thành công, hai tác giả Stephen E. Kohn và Vincent D. O’Connell chia sẻ sáu thói quen quản lý con người không thể thiếu được mà những nhà quản lý và lãnh đạo giỏi áp dụng thành công. Với 50 năm kinh nghiệm tư vấn cho các công ty giải quyết những “vấn đề về con người”, hai nhà huấn luyện quản lý Kohn và O’Connell chỉ cho những nhà quản lý và lãnh đạo ở mọi cấp độ cách để tránh được “những điểm nóng” gây ra các vấn đề với đội ngũ nhân viên.
 
Từng kỹ năng được trình bày thấu đáo, cuối mỗi chương còn có tóm tắt và bài tập, bài tự đánh giá để bảo đảm rằng bạn thật sự hiểu không chỉ kỹ năng mà còn cách áp dụng hiệu quả kỹ năng đó.
 
Đối với nhà quản lý bận rộn muốn có kết quả nhanh và hiệu quả, quyển sách này sẽ trở thành bệ phóng cho sự phát triển chuyên môn và tăng tốc sự thành công.
 
 (Trích bìa 4 của quyển sách
"Sáu thói quen của một nhà quản lý thành công"
- Tác giả: Stephen E. Kohn và Vincent D. O'Connell)
Other News