Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Nhà xuất bản Trẻ chính thức được cấp quyền sử dụng phần mềm có bản quyền của Microsoft
Update Date: 01/25/2007

Thông qua khảo sát thực tế của Microsoft Việt Nam, ngày 24/12/2006, một trong những đại lý bản quyền của Microsoft tại Việt Nam là công ty cổ phần FPT đã ký hợp đồng cấp quyền sử dụng phần mềm Microsoft cho Nhà xuất bản Trẻ.

Ngày 24/1/2007, các phần mềm theo hợp đồng với Microsoft đã được Microsoft cấp quyền sử dụng chính thức cho Nhà xất bản Trẻ.

Có thể nói, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác giao dịch và được cấp nhượng quyền xuất bản các đầu sách nổi tiếng trên thế giới bằng tiếng Việt, việc Nhà xuất bản Trẻ chính thức được Microsoft cấp quyền sử dụng phần mềm đã thể hiện mong muốn của Nhà xuất bản Trẻ tôn trọng Công ước Berne và các Công ước khác liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ - một trong những quyền cơ bản mà WTO đòi hỏi các nước phải tôn trọng.

Thông qua sự kiện này, Nhà xuất bản Trẻ chính thức trở thành Nhà xuất bản đầu tiên được cấp quyền sử dụng phần mềm Microsoft tại Việt Nam.

Nguyễn Lục

Other News