Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Nhà thơ Lê Giang “còn khóc ngon lành”
Update Date: 09/18/2009

Ở tuổi “xưa nay hiếm”, nếu hiểu theo nghĩa “người già giọt lệ như sương” thì nhà thơ Lê Giang sao có thể “còn khóc ngon lành” được?

Vậy nhưng bà vẫn “khóc ngon lành” bằng hơn 50 bài bút ký và tạp văn vừa do NXB Trẻ ấn hành. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng viết lời giới thiệu Còn khóc ngon lành, như sau: “Nhà thơ Lê Giang sanh năm 1930, nhưng vẫn sướt mướt thời con gái. Bạn đọc muốn biết cóbao nhiêu kiểu khóc, tiếng khóc, giọng khóc, xin hãy cùng nhà thơ Lê Giang vui vẻ Còn khóc ngon lành”.

Còn khóc ngon lành dày gần 300 trang, in bìa mềm với chân dung nhà thơ Lê Giang được vẽ bởi Bùi Nam, giá bìa cũng khá mềm: 45.000 đồng - có thể hợp túi tiền của nhiều bạn đọc có nhu cầu được “khóc ngon lành” cùng tác giả.

H.Nhân
Other News