Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

NGHỊCH LÝ CỦA CHIẾN LƯỢC ĐUỔI KỊP
Update Date: 10/06/2008

 
 
Liệu các nền kinh tế dựa vào nhà nước thành công có khả năng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu trong sự phát triển của thế giới? Hay với điều kiện nào thì các nền kinh tế này làm được điều đó?

 

Sự phát triển dựa vào nhà nước là hiện tượng có tính liên tục trong lịch sử hiện đại và tiếp tục diễn ra trong thời đại ngày nay. Các nền kinh tế phát triển sau trong sự phát triển của thế giới, từ Nga ở thế kỷ 19 đến Trung Quốc hiện nay, đều dựa vào nhà nước như là một công cụ phát triển trong chiến lược “đuổi kịp” về kinh tế.

Tại sao các nền kinh tế phát triển sau có xu hướng sử dụng cách tiếp cận dựa vào nhà nước chứ không theo đuổi mô hình thị trường tự do?

Tại sao các nền kinh tế dựa vào nhà nước như một công cụ điều tiết và có hệ thống hành chính thực hiện điều đó lại hiện đại hóa nhanh hơn các nền kinh tế “chậm phát triển” khác?

 

Trên đây là những câu hỏi mà cuốn sách này đi tìm lời giải. Cuốn sách nghiên cứu mô hình phát triển dựa vào nhà nước sau Chiến tranh thế giới thứ 2, đưa ra cách lý giải mới đối với sự lựa chọn cách tiếp cận dựa vào nhà nước của các nền kinh tế phát triển sau, và hậu quả của sự lựa chọn đó.

 

Về tác giả:

 
Li Tan là chuyên gia phân tích cao cấp của một công ty tài chính tại New York, Mỹ, và là Tiến sĩ kinh tế. Bà đã công bố nhiều bài báo trong lĩnh vực kinh doanh và học thuật. Quan tâm của bà là nghiên cứu sự phát triển kinh tế và kinh tế học quốc tế.
Other News