Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Khắc phục sai sót trong quyển sách “500 ký tự tiếng Hoa cơ bản”
Update Date: 03/02/2011

Qua thông tin của bạn đọc, NXB Trẻ đã kiểm tra và phát hiện sai sót trong quyển sách “500 ký tự tiếng Hoa cơ bản” do NXB Trẻ liên kết xuất bản với Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - First News.

Ngay khi nhận được thông tin và kiểm tra, NXB Trẻ đã yêu cầu Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt thu hồi toàn bộ số sách đang lưu hành trên thị trường và tiến hành khắc phục sửa chữa. Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt đã thực hiện yêu cầu của NXB Trẻ.

 

NXB Trẻ xin chân thành cảm ơn độc giả  đã thông báo về  sai sót trong quyển “500 ký tự tiếng Hoa cơ bản”. Chúng tôi sẽ kỹ càng hơn trong việc biên tập và xuất bản các đầu sách khác để không phụ lòng tin yêu của bạn đọc khi lựa chọn các ấn phẩm của NXB Trẻ.
 
NXB Trẻ
Other News