Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

KẾT QUẢ TUYỂN DỊCH GIẢ TÁC PHẨM Good Economics for Hard Times
Update Date: 01/14/2022

Nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn đã gửi bài tham gia cuộc tuyển chọn dịch giả cho quyển sách Good Economics for Hard Times của tác giả Abhijit V. Banerjee và Esther Duflo.

 

Do các bản dịch có chất lượng cao đồng đều, việc chọn ra chỉ một dịch giả cho cuốn sách này sẽ dựa trên các tiêu chí của Nhà xuất bản và so sánh với bản sách gốc. Sau quá trình thẩm định, bản dịch của bạn Nguyễn Thị Kim Ngọc đã được chọn.

 

Với các bạn đã gửi bản dịch có chất lượng khá tốt khác, chúng tôi sẽ liên hệ để mời cho các dự án sau, phù hợp với văn phong và thế mạnh của từng dịch giả.


Trân trọng và cảm ơn các bạn đã cộng tác cùng Trẻ!

Other News