Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Kết quả tuyển chọn dịch giả cho sách Conversations with Mahathir Mohamad
Update Date: 08/15/2012

NXB Trẻ xin thông báo kết quả kết quả tuyển dịch giả cho cuốn Conversations with Mahathir Mohamad

Nhà xuất bản Trẻ xin thông báo bạn Lê Thùy Giang đã được chọn dịch tác phẩm. Các dịch giả khác trong top 7 sẽ có cơ hội được mời dịch các sách khác của Nhà xuất bản.

Nhà xuất bản Trẻ xin cảm ơn 49 dịch giả đã gửi bài dịch thử và mong có nhiều cơ hội hơn để hợp tác với tất cả các bạn.

NXB Trẻ
Other News