Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Harry Potter 07 bản tiếng Việt dự kiến ra mắt trung tuần tháng 10/2007
Update Date: 07/19/2007

 
Tính đến 7h ngày 19/7/2007, Nhà Xuất bản Trẻ đã đạt được thỏa thuận nhượng quyền xuất bản bản dịch tiếng Việt Harry Potter 07 trên toàn thế giới với đại lý bản quyền Christopher Little Literary Agency của bà J.K .Rowling.

Mọi sự trích dịch, phổ biến bản Việt ngữ không do Nhà Xuất bản Trẻ thực hiện đều vi phạm quyền tác giả đối với tác giả J.K. Rowling và Phát luật Việt Nam. Nhà Xuất bản Trẻ cũng đã thỏa thuận xong với nhà văn Lý Lan về việc chuyển ngữ Harry Potter 07 sang bản tiếng Việt. Dự kiến, Harry Potter 07 bản tiếng Việt sẽ ra mắt bạn đọc vào trung tuần tháng 10/2007.

NXB Trẻ

Other News