Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Giới thiệu sách mới: TUỔI TRẺ SÀI GÒN MẬU THÂN 1968
Update Date: 01/09/2008

 
Tuổi trẻ Sài Gòn được truyền thụ sức sống mãnh liệt của nhân dân anh hùng, hấp thụ lý tưởng của Bác Hồ hóa thành lẽ sống, đã lớn lên thành một sức mạnh cách mạng mà sắt thép và máu lửa của kẻ thù không làm sao chặt đứt, không sao đốt cháy được.

Địch càng đè nén, tuổi trẻ càng dồn chứa và sẵn sàng bùng nổ. Địch càng phân ly chia rẽ hay xua đuổi săn tìm, tuổi trẻ Thành phố hóa thân vào cái biển lớn nhân dân và trụ lại, đấu tranh hết đợt này bày đợt khác, đợt sau cao hơn đợt trước, không lúc nào vắng bóng ngọn cờ cách mạng giữa lòng Sài Gòn...
 
Phạm Chánh Trực
"TUỔI TRẺ SÀI GÒN - MẬU THÂN 1968"
Other News