Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Giáo dục vì cuộc sống
Update Date: 03/30/2009

Tất cả chúng ta cũng từng có lúc phải xử lý những cảm xúc tiêu cực trong lòng mình. Vì vậy giận dữ, lo sợ, hiếu chiến, và các nhược điểm khác của nhân cách chẳng đến nỗi xa lạ với chúng ta, như thể quầng đen bao quanh mặt trời vậy

Một mái trường yên tĩnh, một không khí gia đình, và một nền giáo dục tập trung vào việc nuôi dưỡng trẻ đạt đến độ trưởng thành về cảm xúc sẽ giúp trẻ dễ dàng ứng phó với sự tiêu cực trong bản thân trẻ. Đúng hơn, trẻ học được cách ứng phó với nó bằng một tinh thần cởi mở để vượt qua nó.

 

…Và ai sẽ là người có khả năng làm chủ mình một cách hiệu quả trong mọi tình huống: có phải người dễ dàng mất kiềm chế? hay là người giữ vững sự bình thản trong mọi cơn bão?

 

Như Rudyard Kipling đã viết:

Nếu con có thể giữ cho đầu con bình tĩnh trong khi những người chung quanh

Đang đánh mất nó và đổ thừa là do con,…

Vậy thì con đã thành nhân rồi đấy, con ạ.

 

Với Education for Life Giáo Dục vì Cuộc Sống, J. Donald Walters vạch ra vấn đề một nền giáo dục chỉ lo nhấn mạnh đến rèn luyện năng lực kỹ thuật đã đánh mất đi các giá trị tinh thần, những giá trị mà chỉ mình chúng cũng đủ để nâng cao ý nghĩa của cuộc sống. Giáo Dục vì Cuộc Sống cung cấp cho các bậc cha mẹ, các nhà giáo, và những công dân có tâm huyết với giáo dục ở mọi nơi trên thế giới những kỹ thuật giáo dục vừa đầy lòng trắc ẩn vừa thực tiễn.

 

Quyển sách mang tính cách mạng này dựa trên công trình đi tiên phong tại Ấn Độ, trong những năm đầu của Thế Kỷ thứ 20, của Paramhansa Yogananda, mà tác giả Walters đã theo thọ giáo trong ba năm rưỡi. Tác phẩm này của ông - một sự phối hợp đáng quý giữa lý tưởng và thực tiễn - cho chúng ta biết nên dạy cái gì, khi nào dạy những điều ấy, dạy như thế nào, và lý do dạy.

 

Nhà xuất bản Trẻ trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
 
NXB Trẻ
Other News