Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi bị vi phạm tác quyền
Update Date: 03/05/2010

Nhà xuất bản (NXB) Trẻ vừa phát hiện hai tập đầu tiên (Being happy và Making friends) trong bộ sách nổi tiếng Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi bị vi phạm tác quyền khi nhà sách Quỳnh Mai và Trung tâm Biên soạn dịch thuật sách Sài Gòn (Saigonbook) cho ra đời hai tập sách có tên: Sống hạnh phúc và Kết bạn, liên kết xuất bản với NXB Đà Nẵng, phát hành tháng 12-2009.

Theo thông tin từ NXB Trẻ, hai tập Sống hạnh phúc và Kết bạn của Saigonbook chính là bản dịch từ nguyên tác Being happy và Making friends của tác giả Andrew Matthiews mà NXB Trẻ đã ký hợp đồng dịch, in và phát hành bản tiếng Việt.

Sách của Saigonbook không sử dụng nguyên văn bản dịch của NXB Trẻ nhưng cơ cấu nội dung, hình ảnh minh họa, mục lục của hai tập này giống hoàn toàn với ấn bản của NXB Trẻ đã phát hành và tái bản nhiều lần.

Hiện hai tập sách Sống hạnh phúc và Kết bạn vẫn bày bán tại nhà sách Quỳnh Mai, TP.HCM.

Lam Điền
(Nguồn: Tuổi Trẻ, 5/3/2010)
Other News