Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Đối mặt với lạm phát
Update Date: 10/03/2008

 
Ðề tài lạm phát đang rất thời sự vừa được tủ sách Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn phối hợp với NXB Trẻ khai thác bằng cách tập hợp các bài viết của những chuyên gia kinh tế, tài chính, xã hội VN để ấn hành tập sách Ðối mặt với lạm phát.

Tập sách là nguồn tài liệu quan trọng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu những nhóm giải pháp chống lạm phát ở VN đang tác dụng thế nào và diễn biến dự báo trong tương lai.

L.ÐIỀN
(Nguồn: Tuổi Trẻ, 3/10/2008)
Other News