Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Con đường Steve Jobs - Một nút bấm
Update Date: 11/03/2011

Khi Steve Jobs để những kỹ sư giỏi nhất của anh thực hiện dự án phát triển iPhone tối mật, anh đã phải tiến hành một cuộc chiến. Cố gắng tạo ra điện thoại di động là nỗ lực phi thường đối với một công ty không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

 
Other News