Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Chương trình của NXB Trẻ hưởng ứng ngày Sách & Bản quyền thế giới
Update Date: 04/18/2012

Ngày 21 - 22/4/2012, từ 9g - 17g, chương trình "Sách đổi sách" do NXB Trẻ phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM thực hiện sẽ diễn ra tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM, 69 Lý Tự Trọng, quận 1.

Other News