Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

 • Culture - Language
 • TẠP BÚT NĂM ẤT HỢI 1995: di cảo

  • Authors: vương Hồng Sến
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 328
  • Price: 220,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-20232-0
  • Edition 1 năm 2022
  • Briefly introduced:

    

   Tạp bút năm Ất- hợi 1995 là nỗ lực còn lại mà học giả Vương Hồng Sển dành cho cuộc đời. Sau khi viết xong tác phẩm này, ông cũng lìa bỏ trần gian. Không chỉ có những bài tùy bút hấp dẫn về con người và vùng đất Nam bộ, những lá thơ ông viết cho người thân, bạn hữu sẽ là một phần đặc biệt của tác phẩm này - chúng tiết lộ cho ta biết những gì ông trải qua lúc đó: mối trăn trở tuổi gia, sức khỏe, biến cố gia đạo, nghị lực và sự bền bỉ của ông trước sóng gió cuộc đời.

    

    

    

  YOU CAN BUY THE BOOKS AT BOOKSTORE OR IN THE WHOLE COUNTRY:

  • Fahasa
   Fahasa
  • TIKI
   TIKI
  • Shopee NxbTrẻ
   Shopee NxbTrẻ
  • Lazada NxbTrẻ
   Lazada NxbTrẻ
  • Shopee CN Đông Nam Bộ
   Shopee CN Đông Nam Bộ
  • Lazada CN Đà Nẵng
   Lazada CN Đà Nẵng
  • Phương Nam
   Phương Nam
  • Nhân Văn
   Nhân Văn
  • Cá Chép
   Cá Chép
  • NewShopVN
   NewShopVN

  Vương Hồng Sển, 1902-1996
          Tạp bút năm Ất Hợi 1995 / Vương Hồng Sển. - In lần thứ 1. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2022.

          tr. ; cm.

                  
          1. Vương Hồng Sển, 1902-1996. 2. Tạp bút. 3. Văn học     Việt Nam -- Thế kỷ 20. I. Ts.

          1. Vương Hồng Sển, 1902-1996. 2. Prose literature. 3. Vietnamese literature -- 20th century.

          895.92283408 -- ddc 22
          V994-S47

  Send your comments