Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

 • Culture - Language
 • NAM BỘ - ĐẤT VÀ NGƯỜI

  • Authors: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
  • Format: 16x24 cm
  • Pages: 360
  • Price: 48,000 VNĐ
  • Edition 1 năm 2004
  • Briefly introduced:

   Là một ấn phẩm tập hợp các bài viết, các công trình nghiên cứu của các giáo sư, tiến sĩ hoạt động lâu năm trên đất Nam Bộ. Họ là người Nam Bộ, hoặc sống ở Nam Bộ rất lâu, đã nghiên cứu, hoặc đang trăn trở về những vấn đề nảy sinh từ đất và người Nam Bộ. Mỗi tác giả, mỗi góc nhìn riêng, mỗi thể nghiệm riêng đã viết lên những trang sách bằng cả tâm hồn, bằng tính khách quan khoa học, cũng như bằng cả tấm lòng yêu thương tha thiết vùng đất Nam Bộ. Hãy đọc để thêm hiểu, thêm yêu, thêm thương Nam Bộ, đất và người. (Bộ sách gồm 2 tập)

  YOU CAN BUY THE BOOKS AT BOOKSTORE OR IN THE WHOLE COUNTRY:

  • Fahasa
   Fahasa
  • TIKI
   TIKI
  • Shopee NxbTrẻ
   Shopee NxbTrẻ
  • Lazada NxbTrẻ
   Lazada NxbTrẻ
  • Shopee CN Đông Nam Bộ
   Shopee CN Đông Nam Bộ
  • Lazada CN Đà Nẵng
   Lazada CN Đà Nẵng
  • Phương Nam
   Phương Nam
  • Nhân Văn
   Nhân Văn
  • Cá Chép
   Cá Chép
  • NewShopVN
   NewShopVN

  Send your comments