Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

 • Politic
 • DI SẢN HỒ CHÍ MINH - CHÚNG TÔI HỌC LÀM NGOẠI GIAO VỚI BÁC HỒ

  • Authors: Mai Văn Bộ
  • Format: 13x20cm
  • Pages: 112
  • Price: 55,000 VNĐ
  • Edition 4 năm 2020
  • Briefly introduced:

   Tác giả là thế hệ cán bộ ngoại giao đầu tiên của nước Việt  Nam . Thông qua các dịp được tiếp xúc với Bác Hồ, tác giả đã viết ra 14 câu chuyện nhỏ kể lại những bài học tâm đắc của mình trong quá trình học làm ngoại giao với Bác Hồ.

  YOU CAN BUY THE BOOKS AT BOOKSTORE OR IN THE WHOLE COUNTRY:

  • Fahasa
   Fahasa
  • TIKI
   TIKI
  • YBook
   YBook
  • Phương Nam
   Phương Nam
  • Vinabook
   Vinabook
  • Nhân Văn
   Nhân Văn

  Send your comments