Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

 • Economy
 • NEW RELEASES

  CÔNG DÂN TOÀN CẦU - CÔNG DÂN VŨ TRỤ

  • Authors: Phan Văn Trường
  • Format: 15.5x23cm
  • Pages: 184
  • Price: 90,000 VNĐ
  • ISBN: 978-6014-1-20008-1
  • Edition 1 năm 2022
  • Briefly introduced:

   Những "công dân toàn cầu" mang những nét đặc trưng nào? Họ có sinh hoạt, làm việc, và hành xử theo các chuẩn mực khác biệt của riêng một cộng đồng mang đẳng cấp cao? Liệu có những hình mẫu nào để chúng ta tham khảo, từ đó tự rèn cho mình phong thái của một "công dân toàn cầu"? Và xa hơn nữa, một công dân của Vũ trụ? Bằng cách mô tả vừa rộng vừa sâu, vừa bao quát nhưng vẫn cung cấp nhiều ví dụ cụ thể, tác giả Phan Văn Trường mang đến một cách nhìn mới mẻ và sâu sắc về hình ảnh của những con người yêu thương đồng loại, trách nhiệm với địa cầu, và trân quý Vũ trụ mà chúng ta đang sống.
    

  YOU CAN BUY THE BOOKS AT BOOKSTORE OR IN THE WHOLE COUNTRY:

  • Fahasa
   Fahasa
  • TIKI
   TIKI
  • Shopee NxbTrẻ
   Shopee NxbTrẻ
  • Lazada NxbTrẻ
   Lazada NxbTrẻ
  • Shopee CN Đông Nam Bộ
   Shopee CN Đông Nam Bộ
  • Lazada CN Đà Nẵng
   Lazada CN Đà Nẵng
  • Phương Nam
   Phương Nam
  • Nhân Văn
   Nhân Văn
  • Cá Chép
   Cá Chép
  • NewShopVN
   NewShopVN

   

  Phan Văn Trường
          Công dân toàn cầu - Công dân vũ trụ / Phan Văn Trường. - In lần thứ 1. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2022.

          tr. ; cm.
            
          
          1. Công dân toàn cầu. 2. Toàn cầu hóa -- Khía cạnh xã hội. 3. Phát triển bền vững. I. Ts.

          1. World citizenship. 2. Globalization -- Social aspects. 3. Sustainable development.

          303.48 -- ddc 23
          P535-T87

  Send your comments