Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN DỊCH
Cập nhật ngày: 13/07/2018

Nhà xuất bản Trẻ cần tuyển dịch giả cho sách Insight Out: Get Ideas Out of Your Head and Into the World của tác giả Tina Seelig. 

 

Yêu cầu:

  • Có kiến thức xã hội sâu rộng;
  • Giỏi tiếng Việt và tiếng Anh, ưu tiên có kinh nghiệm dịch thuật;
  • Có tinh thần trách nhiệm, làm việc đúng hạn

 

Nếu đạt yêu cầu sẽ được mời cộng tác và trả thù lao theo sản phẩm.

 

Xin mời các bạn có quan tâm tải đoạn trích tại đây và gửi thông tin bản thân kèm bản dịch thử về e-mail: tuuyen@nxbtre.com.vn trước ngày 31/7/2018.

 

Kết quả sẽ được thông báo trên trang web vào ngày 07/8/2018. Nhà xuất bản không chịu trách nhiệm trả lời riêng và trả nhuận bút cho những bài dịch thử không được chọn.

Dưới đây là link bản cần dịch. Các bạn quan tâm và muốn ứng tuyển, vui lòng gửi mail gồm thông tin bản thân kèm bản dịch thử. 

Link bản dịch: https://drive.google.com/drive/folders/1Kw2Jc0r66Figj2_fY1r5u7iOTKRFmWM4

 

Các Tin Tức Khác