Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN DỊCH
Cập nhật ngày: 19/07/2012

Nhà xuất bản Trẻ cần tuyển dịch giả cho sách Conversations with Mahathir Mohamad của tác giả Tom Plate.

Yêu cầu:

- Có kiến thức nền về quan hệ quốc tế hoặc kinh tế, am hiểu thời sự chính trị thế giới;

- Giỏi tiếng Việt và tiếng Anh, ưu tiên có kinh nghiệm dịch thuật;

- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc đúng hạn

 

Nếu đạt yêu cầu sẽ được mời cộng tác và trả thù lao theo sản phẩm.

 

Xin mời các bạn có quan tâm tải đoạn trích tại  ĐÂY và gửi thông tin bản thân kèm bản dịch thử về e-mail:aphan01@gmail.com trước ngày 07/8/2012.

 

Kết quả sẽ được thông báo trên trang web vào ngày 15/8/2012. Nhà xuất bản không chịu trách nhiệm trả lời riêng và trả nhuận bút cho những bài dịch thử không được chọn.

 

NXB Trẻ 
Các Tin Tức Khác