Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Tư duy đột phá - Kỳ 8 : Tập quán tư duy 1 : "Không đuổi theo những điều sẵn có"
Cập nhật ngày: 03/08/2009

Tìm ra “sự khác biệt” độc đáo

Chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều điều từ những tập quán tư duy đã được sinh ra từ Oda Nobunaga, Tokugawa Ieyasu hay từ lòng nhiệt huyết của Kiichiro.

1.   Trước hết, đó chính là việc chú ý vào điểm “vạn vật đều có điểm khác biệt”. Có nghĩa là chúng ta phải vứt bỏ suy nghĩ cho rằng, chúng ta cùng sản xuất một loại xe hơi thì chỉ cần áp dụng cùng một phương thức sản xuất là đủ. Kiichiro cho rằng Nhật Bản và các nước phương Tây khác nhau từ tận gốc rễ nên nếu không tự mình nghĩ ra một phương thức sản xuất khác thì sẽ không chiến thắng để mà tồn tại được. Kết quả là đã hình thành nên khái niệm “vừa đúng lúc”.

Thông thường rất nhiều người đi tìm sự rập khuôn. Những người này cho rằng “Vấn đề của công ty Ford cũng giống với vấn đề của ta, vì vậy chúng ta hãy áp dụng cách làm của công ty Ford.” Tập quán tư duy này sẽ dễ làm cho chúng ta rơi vào “căn bệnh ỷ lại vào những cái có sẵn” hay còn gọi là “căn bệnh của tập quán tư duy”.

2.   Toyota là chuyên gia trong việc xây dựng cơ chế hoạt động. Liên quân Oda - Tokugawa đã chiến thắng nhờ vào “cơ chế” đánh ba nhóm tấn công. Còn Toyota quyết định việc thắng bại của mình bằng “cơ chế” “vừa đúng lúc, phương thức sản xuất Toyota”. Không phải những khẩu súng đơn lẻ có thể làm nên chiến thắng mà cái quyết định việc thắng bại chính là “cơ chế” đánh ba nhóm tấn công của tập quán tư duy.

3.   Tôi luôn dạy người học là tập quán tư duy không coi trọng kết quả cuối cùng mà điều quan trọng hơn cả là kết quả là cái có được qua quá trình cải tiến. Chính hoạt động cải tiến được thực hiện trong từng công đoạn mới cho ra những sản phẩm tuyệt vời, từ đó gặt hái những thành quả lớn. Nếu đứng từ góc độ tư duy của Toyota thì chủ nghĩa coi trọng kết quả, căn bệnh thành tích ngày càng nặng hiện nay chỉ là những điều vô nghĩa.

4.   Trong những điều kiện mà khách hàng đưa ra có rất nhiều “những điểm khác biệt” độc đáo. Chúng ta phải thường xuyên có tập quán tư duy suy nghĩ mọi việc dựa trên “những điểm khác biệt” độc đáo của nó.

5.   Không bắt chước người khác. Không dựa vào người khác. Tự mình suy nghĩ cho thật thấu đáo.

Những điều này đều là những điểm tiêu biểu cho tập quán tư duy của ông Sakichi và Kiichiro.

Ở công ty Toyota, tập quán tư duy đi tìm “những điểm khác biệt” độc đáo dường như đã ăn sâu vào gốc rễ. Một bằng chứng cho điều này là có rất nhiều những từ ngữ bắt nguồn từ Toyota và phổ biến trên toàn thế giới. Chẳng hạn từ “kaizen” nay đã trở thành ngôn ngữ chung của nhân loại. Những từ như “máy dệt tự động” hay “vừa đúng lúc”, “đảm bảo chất lượng từ gốc”, “shitsuke”, “ngắt đoạn đơn” (chuyển đổi nhanh - ND), “andon board” (công cụ dùng để kiểm tra bằng hình ảnh và bao quát toàn bộ quá trình sản xuất - ND), “chủ nghĩa hiện trường”, “phương thức kanban”, “cơ chế”, “bình chuẩn hóa”, “pokayoke” (kiểm chứng lỗi hệ thống - ND) v.v... vốn là những khái niệm mới được tạo ra vào thời của ông Sakichi và Kiichiro. Những khái niệm mới được tạo ra vốn được kế thừa từ tập quán tư duy đã khiến “ngôn ngữ Toyota” được lan truyền trên toàn thế giới.

Các Tin Tức Khác