Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Thách thức và cơ hội chưa từng có
Thách thức và cơ hội chưa từng có
Cập nhật ngày: 08/08/2006

 
Thomas L. Friedman là người giữ chuyên mục đối ngoại của tờ The New York Times, ba lần đoạt giải thưởng Pulitzer, tác giả cuốn sách nổi tiếng Chiếc Lexus và cây ôliu viết về toàn cầu hóa - mà bây giờ ta đã biết đấy là cuộc toàn cầu hóa lần thứ hai, từ khoảng năm 1800 đến năm 2000, theo như cách phân chia của ông.