Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Thư ngỏ về Biên mục trước xuất bản
Cập nhật ngày: 17/05/2011

Kính gửi Quý Thư viện, Trong quá trình xuất bản và phát hành, nhà xuất bản Trẻ hết sức tri ân và đánh giá cao vai trò quan trọng của các thư viện, đó là việc hình thành chiếc cầu nối giữa sách và đông đảo bạn đọc. Để một cuốn sách đến tay bạn đọc quý thư viện phải trải qua nhiều công tác xử lý nghiệp vụ đầy vất vả. Chúng tôi, những người làm công tác xuất bản luôn kỳ vọng phát hành hiệu quả nhất những ấn phẩm của mình; bên cạnh đó còn có một mong muốn làm sao các ấn phẩm đó đến tay đông đảo bạn đọc một cách nhanh nhất. Đó là lí do mà chúng tôi đã phối hợp cùng Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh (TVKHTH TP.HCM) để thực hiện chương trình “Biên mục trước xuất bản” (CIP) hay còn gọi là Biên mục trên xuất bản phẩm cho tất cả các ấn phẩm của mình với mong muốn được góp phần chia sẻ một phần công tác nghiệp vụ đầy khó khăn cùng quý vị.

Các CIP được xử lý theo các tiêu chuẩn biên mục quốc tế hiện hành và được ứng dụng trong tất cả các hệ thống thư viện Việt Nam theo Công văn số 1598/BVHTT-TV, ngày 07/05/2007, đảm bảo việc trao đổi, sử dụng và  quảng bá thông tin về xuất bản phẩm trên thị trường và trong các hệ thống thông tin thư viện trong và ngoài nước.

Biểu ghi biên mục trước xuất bản của NXB Trẻ đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Biên mục mô tả theo Qui tắc biên mục Anh-Mỹ (AACR2)

 

- Phân loại nội dung tài liệu theo Khung phân loại thập phân Dewey (DDC), sử dụng bảng dịch tóm tắt DDC14 bằng tiếng Việt  và kết hợp với DDC 22 bảng đầy đủ bằng tiếng Anh.

- Biểu ghi theo Khổ mẫu nhập máy : MARC 21 (Machine Readable Cataloging) đảm bảo việc xuất nhập, trao đổi biểu ghi giữ tất cả các phần mềm thư viện

- Biên mục tiêu đề chủ đề: Dựa trên Bộ Đề mục chủ đề của Thư viện Quốc hội Mỹ (LCSH)  đảm bảo cho biểu ghi CIP của NXB TRẺ được xử lý theo các thuật ngữ đã được kiểm soát và chuẩn hóa, có thể hòa nhập với biểu ghi với các TV trên thế giới (hiện nay trong hệ thống TVCC Việt Nam chỉ có TVKHTH TPHCM sử dụng bộ chủ đề này).

Với các tiêu chuẩn trên, Biểu ghi CIP cho các ấn phẩm của NXB Trẻ hoàn toàn có thể tham gia  OCLC WorldCat, mạng thư tịch lớn nhất từ trước đến nay, nguồn biểu ghi phục vụ các thư viện trên thế giới, và trao đổi với tất cả các cơ quan thông tin thư viện trong và ngoài nước.             

Quý khách hàng thư viện hệ thống có thể  truy cập vào website của  Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố http://www.gslhcm.org.vn; và website của Nhà xuất bản Trẻ http://nxbtre.com.vn để download  các dữ liệu CIP, ISO và Marc. Hoặc nếu quý vị yêu cầu, chúng tôi sẵn sàng gửi các biểu ghi biên mục này dạng  file ISO cho từng đơn đặt hàng qua email hoặc chép đĩa CD gửi về cho quý vị.

Trân trọng cảm ơn.


Tải về file hướng dẫn tải file ISO

Các Tin Tức Khác